Kesin kayıt yaptırmayan adaylar yerine, bölümlere ait yedek listeleri ekli dosyada sunulmuştur.  Listeler de adı geçen adayların, ilgili bölümlere kayıtlarını 03 Ekim 2018 (08:00-16:00)   tarihinde yaptırabilirler.

Belirtilen tarih ve saatlerde gelmeyen adaylar, kayıt hakkını kaybedeceklerdir.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu © 2019 Sayfa Başı