İTİRAZLARA YANIT

437 numaralı aday Eylem ÖZBAY'ın yazılı dilekçesine istinaden verilerin incelenmesi neticesinde hesaplamaların ve puanlarının doğru olduğu tespit edilmiştir.

Adayın Spor Yöneticiliği Bölümü 2. Öğretimdeki yeri sabittir.

1473 numaralı aday Fahreddin BÜYÜK'ün yazılı dilekçesine istinaden verilerin incelenmesi neticesinde hesaplamaların ve puanlarının doğru olduğu tespit edilmiştir.

Adayın listelerdeki yeri sabittir.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu © 2018 Sayfa Başı