A. Misyon ve Vizyon


Misyon


   Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, bilim ve teknolojinin ışığında, ulusal ve evrensel değerleri dikkate alan, çağdaş eğitim anlayışına sahip, üretken, yenilikçi, araştırmacı bireylerin yetiştirilmesini görev edinmiştir.
   Araştırma, eğitim ve uygulama alanlarında oluşturulan modellerle antrenör adaylarının gerekli bilgi, birikim ve donanımı sağlanarak, spor kurum ve kuruluşlarında görev alabilecek, yaşadıkları çevreye olumlu katkıda bulunabilecek, bilimsel, çağdaş, üretken, nitelikli antrenörler yetiştirmektir.
   Uluslararası standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun, evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne saygılı beden eğitimi öğretmenleri yetiştirmek, bilim ve teknolojiye dayalı, uluslararası standartlarda eğitim, öğretim, araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır.

   Çağdaş yöneticilik anlayışının gerektirdiği bilgi, deneyim ve alt yapı ile donatılmış olan eğitim öğretim kadrosunun öncülüğünde, ülkemiz sporunun yönetiminde söz sahibi olacak yöneticileri, yönetim biliminin temelleri doğrultusunda yetiştirmektir.
  Toplumun her kademesindeki bireylerin aktif olarak fiziksel etkinliklere katılımlarını sağlamak

Vizyon


  Geleceğini eğitim ve bilimle yaratan, sporun her yönüyle insanlığın yaşamında yer almasını sağlayan kaliteli bir yüksekokul olmaktır.


Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu © 2017 Sayfa Başı