Doç.Dr. Ümid KARLI

Yüksekokul Müdürü

2001

Yrd. Doç. Dr. Yılmaz UÇAN

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

2034

Yrd. Doç. Dr. Hanifi ÜZÜM

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

2007

Doç.Dr.Nevzat  MİRZEOĞLU

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölüm Bşk.

2005

Doç. Dr. Bekir YÜKTAŞIR

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Bşk.

2029

Doç.Dr.Şerife ÖZEN

Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Spor Sağlık Bilimleri ABD. Anabilimdalı Bşk.

2014

Yrd.Doç.Dr.Dilşad MİRZEOĞLU

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü, Sporda Psiko-Sosyal Alanlar ABD. Anabilimdalı Bşk.

2006

Yrd.Doç.Dr. Ali AYCAN

Spor Yöneticiliği Bölüm Bşk., Spor Yönetim Bilimleri ABD. Anabilimdalı Bşk.

2025

Yrd.Doç.Dr.Işıl AKTAĞ

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi ABD. Anabilimdalı Bşk.

2033

Raportör Gürbüz ERTEM

Yüksekokul Sekreteri

 2004


Abant İzzet Baysal University - School of Physical Education and Sport © 2018 Back to top