DUYURULAR

KAYIT TARİHLERİ

Kesin Kayıt Tarihleri: 02-04 Eylül 2019

Yedek Adayların Kayıt Tarihleri: 05 Eylül 2019  de Başlayacaktır.

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

  1. Adayın 2019 YKS Sonuç Belgesi çıktısı.
  2. Adayın Mezun Olduğu Ortaöğretim Kurumundan Aldığı Diplomanın Aslı ya da Yeni Tarihli Mezuniyet Belgesinin Aslı. (Diplomanın ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı olmadan kesinlikle kayıt yapılmayacaktır.
  3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi.
  4. 29 Yaşından Büyük Olan Erkek Adayların “Askerlikle İlişiği Yoktur” Belgesi. (29 yaşından büyük yükümlülerin “askerlikle ilişiği yoktur belgesi olmadan kesinlikle kayıtları yapılmayacaktır.)
  5. 2 Adet 4,5 X 6 cm Boyutunda, Yeni Çekilmiş Renkli Fotoğraf( Fotoğraflar kılık kıyafet yönetmeliğine uygun olacak)
  1. Tam teşekküllü Hastaneden (Devlet Hastanesi, Üniversite Hastanesi veya Özel Hastane) en az 5 hekimli “Fiziksel Aktivite ve Spor Yapmasında Engel Yoktur” ibaresi olan HEYET RAPORU
  2. Milli sporcu kontenjanından giren öğrencilerin resmi onaylı Millilik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti
  3. Başka Üniversitelerde kaydı olan öğrenciler ilgili üniversitedeki ve YÖKSİS deki kayıtlarını sildirerek kayıt olmaya geleceklerdir.
  4. Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümüm I. Öğretim, Antrenörlük Eğitimi Bölümüm II. Öğretim, Spor Yöneticiliği Bölümü I. Öğretim ve Spor Yöneticiliği Bölümü II. Öğretime kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt esnasında isteğe bağlı 1 yıl İNGİLİZCE HAZIRLIK sınıfı tercihlerini belirtmek zorundadır. 

 KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİ KAYDA KESİNLİKLE KENDİSİ GELECEKTİR.

AKSİ HALDE ÖĞRENCİNİN KAYDI YAPILMAYACAKTIR.

 Not-1 :Öğrenciler, kayıt yaptırmaya gelmeden önce lise diplomasının ya da geçici mezuniyet belgesinin en az 3’er adet fotokopisini çektirerek yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Kayıt yapıldıktan sonra öğrenci şahsi dosyasından bu tür evraklar öğrenciye verilmeyecektir.

 Not-2 Yedeklerin kayıtları Asil kayıtlar bittikten sonra sıra ile çağırılarak yapılacaktır.

  Yedek adaylardan; asil adaylardan istenilen belgelerin tamamı isteneceğinden adayların kayıt belgelerini hazır bir şekilde bulundurmaları gerekmektedir.

   Adaylar kendilerine bildirilen tarihler arasında kayıt yaptırmakla yükümlüdürler.                                                                 

 İletişim: 0374 253 45 71

             0374 254 10 00

Dahili Telefonlar

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 2017

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 2040

SPOR  YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ 2018

   Kayıt Yeri: BAİBÜ Spor Bilimleri Fakültesi   Gölköy Kampüsü BOLU

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN

 

Kesin Kayıt Tarihleri: 02-04  Eylül 2019

                                                                   

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

 

1- Lise diplomasının aslı (fotokopi, onaylı fotokopi veya mezun olduğunu belirten yazı ya da belge kabul edilmeyecektir.)

2- Lise diplomasının Türk Liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren "Denklik Belgesi”

(Denklik belgesi, İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden ya da yurt dışındaki eğitim müşavirliklerinden/ataşeliklerden alınacaktır. Kayıt tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış olmalıdır.)

(Denklik belgesi olmayan öğrencilerin kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.)  

3- Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfanın Büyükelçilik, Türkiye’deki Konsolosluk veya noterlerden onaylanmış fotokopisi.

4- Kayıt olunacak programın eğitim dilini (Türkçe / İngilizce), eğitim alacak şekilde bildiğine dair Uluslararası geçerliliği olan ve Ülkenizdeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu'ndan onaylanmış ”Yeterlilik Belgesi”. (Programın eğitim dili için yeterlilik belgesi ibraz edemeyenler bir yıl dil öğrenmesi için hazırlık programına devam edeceklerdir.)

5- 2 adet vesikalık fotoğraf.

6- Yükseköğrenimini Üniversitemizde sürdürecek yabancı uyruklu öğrencilerin, maddi durumlarının öğrenimleri için uygun olduğuna dair ülkelerindeki mülki birimlerce veya Türkiye’deki konsolosluklarından alacakları belge.

7- İkamet izin belgeleri; (Kayıt Hakkı Kazanan Yabancı Uyruklu Öğrenci İkamet İzin Kılavuzu).

8- Tam teşekküllü Hastaneden (Devlet Hastanesi, Üniversite Hastanesi veya Özel Hastane) en az 5 hekimli “Fiziksel Aktivite ve Spor Yapmasında Engel Yoktur” ibaresi olan HEYET  RAPORU

 

Kayıt Yeri: BAİBÜ Rektörlük Öğrenci İşleri D. Bşk. Gölköy Kampüsü BOLU

Page 9 of 18

FAKÜLTE DUYURULARI

Top